Pasen

Wat vieren we met Pasen?

wat vieren we met pasen1

Pasen, ook wel het Paasfeest of Paasmaandag genoemd, is een belangrijk christelijk feest dat wordt gevierd door vele kerken over de hele wereld. Het ideale feest om je personeel eens te verrassen met een leuk paaspakket!

Wat voor soort feest is Pasen eigenlijk?

Pasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus en wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest. Het is een tijd van vreugde en dankbaarheid, waarin we ons realiseren dat leven en dood niet het einde betekenen, maar slechts een nieuw begin.

Witte donderdag

Is de dag waarop Jezus met zijn discipelen de Laatste Avondmaal aan het vooravond van zijn kruisiging vierde. Het was een emotionele avond, waarin Jezus zijn discipelen uitlegde dat hij zou sterven en dat zij hem spoedig zouden volgen. Het was ook de laatste keer dat Jezus zijn discipelen zag, voordat hij werd gekruisigd.

Goede vrijdag

Is de dag waarop Jezus werd gekruisigd. Het is een dag van rouw en bezinning, waarop we stil staan bij het lijden van Jezus. We bidden op deze dag voor alle mensen die lijden en voor alle mensen die gestorven zijn.

Stille zaterdag

Is de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen, waarop we stil staan bij het overlijden van Jezus. We bidden en rouwen op deze dag en bereiden ons voor op de vreugde van Pasen.

Eerste paasdag

Is de dag waarop Jezus opstond uit de dood. Het is een dag van vreugde en overwinning, waarop we ons realiseren dat Jezus leeft en dat wij ook zullen leven. Het is een dag waarop we God danken voor het leven dat hij ons geeft.

Tweede paasdag

Is de dag waarop de discipelen van Jezus Christus hem voor het eerst weer zagen, nadat hij was opgestaan uit de dood. Het is een dag van bemoediging, waarop we beseffen dat Jezus altijd bij ons is. Ook zal hij ons nooit zal verlaten. We beseffen dat we nooit alleen zijn. Ook niet in de donkerste uren van het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *